politika cookieja

Kola?i?i su male datoteke podataka koje web stranica mo?e staviti na ra?unalu ili mobilnom ure?aju kada posjetite tu web stranicu. Ve?ina web stranice koriste kola?i?e, jer oni pomo?i kako bi se web stranice rade bolje. Neki od primjera kako oni poma?u su:

 • Sje?anje kojem jeziku koji ste odabrali za web stranicu
 • Sje?anje Va?a rezervacija izbor, tako da se mo?e koristiti rezervirati rezervaciju
 • Razumijevanje kako koristite web stranicu tako da mo?emo u?initi jo? boljim

Popis u nastavku obja?njava kola?i?e koristimo na na?im web stranicama i za?to ih koristimo.

piwik Analytics

 • Naziv: _pk_ref
 • Svrha: utvrditi koje stranice posjetitelji dolaze iz dobiti na na?e web stranice, tako da mo?emo utvrditi koje stranice generiraju najve?i promet
 • Vrijedi do: 6 mjeseci

piwik Analytics

 • Naziv: _pk_id
 • Namjena: Izbjegavajte ra?unaju?i osobu dva puta kad smo brojati koliko je ljudi posjetite na?u web stranicu
 • Vrijedi do: 2 godine

piwik Analytics

 • Naziv: _pk_ses
 • Namjena: Prati sjednicu, odnosno, koliko dugo ste na na?oj web stranici
 • Vrijedi do: 30 minuta

BookingSuite, Inc.

 • Naziv: slijetanje
 • Namjena: prodavaonice koje stranice na?eg portala zemlji?te na
 • Do: Kada zatvorite svoj preglednik

BookingSuite, Inc.

 • Naziv: promocode
 • Namjena: Sprema promotivnog koda (ako je uklju?en u URL-u), kada se zemlji?te na na?im stranicama - mo?emo zapamtiti kada idete na booking engine rezervirati sobu na bolje stopa
 • Do: Kada zatvorite svoj preglednik

Amazon Web Services

 • Naziv: AWSELB
 • Namjena: Vage promet na mnogim razli?itim strojevima, tako da svatko mo?e dobiti brzu vezu
 • Vrijedi do: 30 minuta

Go Daddy

 • Naziv: JSESSIONID
 • Namjena: Web stranice pe?at dokazati vlasni?tvo nad domenom
 • Do: Kada zatvorite svoj preglednik

Ve?ina web preglednika omogu?uju odre?enu kontrolu nad ve?inom kola?i?a putem postavki preglednika. Da biste saznali vi?e o cookies, uklju?uju?i i koji su kola?i?i postavljeni su i kako upravljati i brisati ih, posjetite www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.